Internationell verksamhet

Johanniterna verkar i 153 länder och med våra cirka 400 000 volontärer är vi en av världens största välgörenhetsorganisationer. Johanniterna i Finland arbetar också internationellt, till vår verksamhet hör katastrofhjälp och biståndsarbete.

Vi är medlem i Johanniterhjälpens europeiska samarbetsorganisation Johanniter International (JOIN). Organisationen har i dag 16 medlemsorganisationer och verkar i över 50 länder.

Till vår internationella verksamhet hör också olika utbytesprogram för våra volontärer och experter. Volontärerna har åkt på utbyte till Johanniterorganisationer i andra länder och läkarna har deltagit i arbetet med att skapa en ny första hjälpen-handbok.

Internationell biståndsverksamhet

Johanniterhjälpen i Finland har en beredskapsgrupp i vilken ingår bland annat läkare, sjukvårdare och logistiker. Beredskapsgruppen ingår i Johanniternas internationella beredskapsverksamhet, som koordineras av Johanniter Unfall-Hilfe i Tyskland.

Den internationella beredskapsgruppen är certifierad av WHO och kan reagera fort vid katastrofer världen över. Gruppens medlemmar utbildas löpande och deltar i olika utvecklingsprojekt. Det största projektet är planeringen av EU:s gemensamma fältsjukhus.

Johanniterhjälpen arbetar globalt med att lindra nöd och lidande i hela världen.

Den internationella verksamheten är öppen för alla medlemmar i Johanniterhjälpen i Finland. Om du vill engagera dig internationellt börjar du med först delta i vår övriga verksamhet, till exempel jourverksamheten.

JOIN-samarbetet

Johanniter International (JOIN) är Johanniterhjälpens europeiska paraplyorganisation. JOIN ansvarar för att utveckla samarbetet mellan de olika Johanniterorganisationerna samt koordinerar utvecklingsarbetet och de olika expertgrupperna.

JOIN har sitt huvudkvarter i Bryssel där personalen representerar de nationella Johanniterorganisationerna i EU och arbetar för att utveckla det europeiska samarbetet.

Utbytesprogrammet för volontärer

Som medlem i Johanniterhjälpen i Finland har du möjlighet att delta i vårt utbytesprogram med våra europeiska systerorganisationer. En förutsättning är att du aktivt har deltagit i vår verksamhet. Programmet är vanligen 1–2 veckor och under den tiden får du erfarenhet av att jobba i en internationell miljö samtidigt som du bygger på dina egna kunskaper.