Kursernas innehåll

Kunskap som höjer självförtroendet

Olyckor och sjukdomsfall sker, ofta när man minst anar det. Och livliga barn drabbas oftare än vuxna. Att snabbt få första hjälpen bidrar märkbart till att förbättra den drabbades hälsotillstånd, vilket i sin tur leder till snabbare återhämtning.

Barn och ungdomar skadar sig på fritiden, ofta när de idrottar eller rör sig i trafiken. Men olyckor sker förstås också under skoldagen. Till de vanligaste skadorna hör främmande föremål i andningsvägarna, stukad handled eller vrist, hjärnskakning, sår, ögonskador och benbrott. Att då kunna rycka in och hjälpa en skadad kamrat är mycket värdefullt för de inblandade.

Första hjälpen i precis rätt dos

Våra första hjälpen-utbildningar anpassas efter målgruppen, från förskola till andra stadiet och lärare. De olika utbildningsmodulerna skräddarsys enligt målgruppens ålder och den önskade längden på kursen. En kurs brukar vara mellan 1–3 timmar. Varje målgrupp erbjuds utbildning utgående från behov och önskemål. Varje modul kan vara fristående eller ingå i en större helhet.

Exempel på de olika modulerna är:

 1. Att hjälpa
  1. Vad är första hjälpen?
  2. Varför behövs första hjälpen?
  3. Hur kan jag hjälpa om jag varken har en första hjälpen-väska eller har deltagit i en första hjälpen-kurs?
  4. Hur lugnar jag en annan person?
  5. Vad händer när jag ringer 112?
  6. Hur fungerar appen 112 Suomi?
   I modulen ingår olika övningar och rollspel.
    
 2. Olyckor i vardagen
  Genom rollspel går vi igenom de rätta första hjälpen-processerna vid skador och olycksfall som är vanliga i vardagen, bl.a. näsblod, ögonskador, stukningar, hjärnskakning och sår. Vi har sammanställt innehållet utgående från information från skolor.
   
 3. Att ta hand om en medvetslös person
  Vi visar hur man med den snabba och enkla ABC-metoden undersöker en persons hälsotillstånd. Vi visar och övar hur man lägger personen i framstupa sidoläge (stabilt sidoläge). Vi visar också hur hjärt- och lungräddning (HLR) kan rädda livet på någon som har fått hjärtstillestånd. Vi övar på hur man ger bröstkompressioner och utför mun-mot-mun-blåsning.
   
 4. Så fungerar en hjärtstartare 
  Vi går igenom hur en hjärtstartare, alltså en defibrillator, fungerar och hur den används när en person ska återupplivas. 

 


Allt vårt utbildningsmaterial bygger på de senaste nationella och internationella riktlinjerna för första hjälpen och återupplivning. 

Om våra utbildare

Johanniterhjälpen godkänner alla utbildare i skolprojektet. Som ansvarig utbildare och övervakare fungerar en person med ETK/UFH-utbildning. Våra utbildare har lång praktisk erfarenhet inom första hjälpen och jourarbete. Vi utbildar på svenska och finska.

 

Boka en första hjälpen-kurs till din skola