Kurser i skolor

Johanniterhjälpen hör till föregångarna i Finland vad gäller första hjälpen-kurser i skolor. Vi utbildar både elever, lärare och övrig skolpersonal. Våra kurser är gratis för skolorna.

Vårt mål är att varje deltagare ska kunna agera rätt i en nödsituation. Med tydliga och inövade första hjälpen-kunskaper sänks tröskeln att rycka in vid en olycka.

Våra första hjälpen-kurser anpassas dels efter deltagarnas behov, dels efter skolmiljöns möjligheter eller begränsningar.

Efterfrågan på våra första hjälpen-kurser är stor, så boka i god tid. Vi tar emot bokningar med upp till 12 månaders framförhållning.

Donationer möjliggör gratis kurser för skolor

Våra första hjälpen-kurser är gratis för alla målgrupper på en skola.
Den avgiftsfria utbildningen möjliggörs genom donationer och understöd.

Läs om kursernas innehåll

  • Vi kan utbilda en skolklass, en årskurs eller hela skolan.
  • Vi brukar utbilda under skolans lektionstider, men vi deltar också i exempelvis temaveckor kring säkerhet och välfärd.
  • Vi deltar i skolornas friluftsdagar och ordnar då olika första hjälpen-utbildningspunkter.
  • Vi har ett särskilt utbildningsprogram för vänelever.
  • Vi ger gärna referenser om du vill prata med någon på de många skolor vi har besökt.

 

 

Ja, jag vill höra mer om första hjälpen-kurser