Hyvä voima, johon kärsimään
joutuneet voivat luottaa

Johanniitat ovat maailmanlaajuinen hyväntekeväisyysjärjestö. Järjestö toimii 153 maassa ja on yksi maailman suurimmista hyväntekeväisyysjärjestöistä.

Suomen Johanniitat tekevät kansainvälistä avustustyötä. Toimintaan kuuluu hätä- ja humanitaarisen avun antamista Johanniitta-tunnuksen alla.

Suomen Johanniittain apu ry on Johanniittojen eurooppalaisen yhteistyöjärjestö Johanniter Internationalin eli JOIN:in jäsen. Jäsenjärjestöjä on tällä hetkellä 16 kappaletta ja ne toimivat yhteensä yli 50 maassa.

Yhdistyksen kansainväliseen toimintaan kuuluu myös erilaiset vapaaehtoisten ja asiantuntijoiden vaihdot. Vapaaehtoisiamme on ollut vaihdossa muiden maiden Johanniittajärjestöissä, ja asiantuntijalääkäreitämme on osallistunut kansainväliseen kehittämistoimintaan, kuten Johanniittojen uuden kansainvälisen ensiapuoppaan kehittämiseen.

Kansainvälinen apu

Suomen Johanniittain avulla on kansainvälisen avun valmiusryhmä. Valmiusryhmään kuuluu mm. lääkäreitä, hoitajia ja logistiikkoja. Valmiusryhmä on osa Johanniittain kansainvälistä valmiustoimintaa, jonka koordinaatiosta vastaa Saksan Johanniitat, Johanniter Unfall-Hilfe.

Johanniittain monikansallinen valmiusryhmä on maailman terveysjärjestö WHO:n sertifioima ja se kykenee reagoimaan maailmalla tapahtuviin katastrofeihin nopeasti.

Valmiusryhmän jäsenet kouluttautuvat aktiivisesti ja ovat mukana erilaisissa kehittämisprojekteissa, yksi merkittävin on Euroopan unionin yhteinen kenttäsairaala.

Maailmanlaajuisesti Johanniitat tekevät humanitaarista työtä lievittääkseen hätää ja kärsimystä.

Kansainvälisen avun toiminta on avoin kaikille Suomen Johanniittain apu ry:n jäsenille. Toimintaan voi hakeutua mukaan osallistumalla ensin yhdistyksen muuhun toimintaan, kuten ensiapu- ja tapahtumapäivystyksiin.

JOIN-yhteistyö

Johanniter International on Johanniittain eurooppalainen yhteistyöjärjestö. Se edistää yhteistyötä ja koordinoi mm. kehittämistoimintaa sekä asiantuntijatyöryhmiä.

JOIN:in keskustoimisto sijaitsee Brysselissä ja sen henkilökunta edustaa Johanniittajärjestöjen työtä Euroopan unionissa sekä edistää eurooppalaista yhteistyötä. 

Vapaaehtoisvaihto

Suomen Johanniittain apu ry:n jäsenillä on mahdollisuus hakeutua vaihtoon eurooppalaiseen sisarjärjestöömme. Vapaaehtoisen tulee olla aktiivisesti mukana yhdistyksen toiminnassa.

Vaihto-ohjelmat ovat lähtökohtaisesti viikon tai kahden mittaisia. Ohjelmien kautta saat kokemusta työskentelystä kansainvälisessä ympäristössä ja lisätä myös omaa osaamistasi.