Bli medlem

Vem som helst kan deltaga i föreningens verksamhet. Johanniterna välkomnar alla som vill utbilda sig och hjälpa sina medmänniskor. Du kan skicka en förfrågan om medlemskap med blanketten till höger. Även dina kommentarer och frågor är välkomna. Medlemsavgift 2015: Personmedlem: 30 euro / år, Understödande medlem: person: 50 euro eller mera / år, Understödande medlem: samfund och företag: 200 euro eller mera / år.

Namn
Epostadress
Telefon
Meddelande